BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

Genel Tanıtım

            Başkent Üniversitesi Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun amacı; hızla değişen ve gelişen sağlık sektöründe gereksinimi her geçen gün daha fazla hissedilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. Yüksekokul kapsamında''İlk ve Acil Yardım Programı" yer almaktadır. Çağdaş bir anlayışla hazırlanan eğitim-öğretim programında öğrencilerimizin ortak olarak aldıkları tıp, davranış bilimleri ve sosyal bilimlerle ilgili derslerin yanı sıra, programın gereksinimine uygun mesleki dersler, alanında deneyimli öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Öğrenciler acil servis, yoğun bakımlar ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında (ASHİ) uygulamalara çıkmadan önce, yüksekokulumuzda bulunan ve modern bir şekilde donatılmış klinik beceri laboratuarında, çeşitli simülatörler ve maketler üzerinde uygulama yapma olanağı bulmaktadırlar.. Programımızda birinci yılın bitiminde yer alan 30 iş günü süreli yaz stajı ve son dönemlerine doğru artan uygulama dersleri ile sektöre hazırlanmaktadırlar. Programdan mezun olanların, ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek lisans tamamlama olanakları da bulunmaktadır.